DREPT FINANCIAR-BANCAR și FISCAL
Boerescu & Ciocodeică & Partenerii

Una dintre componentele majore ale activității societății noastre o reprezintă consultanța acordată instituțiilor de credit bancar în finanțarea de achiziții și fuziuni internaționale, asocieri în participațiune și investiții de capital. SCPA Boerescu & Ciocodeică are o vastă experiență în hostile take-overs, precum și în achiziţii publice şi private şi refinanțări. Asistăm clienții noștri în orice probleme specifice structurii afacerii, tranzacții și tranzacționări complexe, atât în etapa de negociere şi documentare, inclusiv în materia transferurilor frauduloase de proprietate, garanţii, respectarea reglementărilor comerciale, relaţii de refinantare interne și internationale, precum și în toate celelalte aspecte specifice pieței de credit.

Serviciile noastre asigură:

  • contracte de credit (credite imobiliare si alte acorduri de împrumut, refinantare, acordurile de credit de retehnologizare);
  • contracte de garanţie (ipoteci, leasing, garanții generale și gajuri);
  • contracte accesorii vizând dezvoltarea unor proiecte imobiliare (servituți, usufruct, leasing și alte drepturi reale);
  • contracte legate de dezvoltarea de proiecte (structurarea relaţiilor dintre participanţii la mai multe proiecte prin intermediul unor acorduri de dezvoltare, parteneriate, acorduri de exploatare şi întreţinere, acordurile între acționari, acorduri de priectare, achiziții publice şi construcţii, contracte de management de proiect).

Proiecte Relevante

Membri ai echipei noastre au facut parte din echipa care a realizat due diligence-ul comandat de International Finance Corporation (“IFC”) cu privire la dezvoltarea strategiei nationale elaborate de Ministerului Sanatății și Familiei în ceea ce privește participarea sectorului privat în spitale și clinici ambulatorii.

TOP